Thể LoạI Argentina

Nó không phải là cùng một loại cỏ mà tôi trồng: sự khác biệt về hấp thụ trong hình ảnh
Argentina

Nó không phải là cùng một loại cỏ mà tôi trồng: sự khác biệt về hấp thụ trong hình ảnh

Một nhiếp ảnh gia của National Geographic đã miêu tả những gì xảy ra bên trong trái đất với những cái rễ mà con người gieo vào. Những hình ảnh cho thấy sự khác biệt ghê gớm về khả năng xâm nhập, hấp thụ và tiêu thụ giữa đồng cỏ lâu năm và cây trồng hàng năm. Trận lũ lụt vừa qua ảnh hưởng đến phía nam Santa Fe và phía bắc Buenos Aires đã làm dấy lên cuộc tranh luận về các yếu tố ngày càng tăng thường xuyên hơn chúng gây ra các hiện tượng hydric.

ĐọC Thêm

Argentina

Nó không phải là cùng một loại cỏ mà tôi trồng: sự khác biệt về hấp thụ trong hình ảnh

Một nhiếp ảnh gia của National Geographic đã miêu tả những gì xảy ra bên trong trái đất với những cái rễ mà con người gieo vào. Những hình ảnh cho thấy sự khác biệt ghê gớm về khả năng xâm nhập, hấp thụ và tiêu thụ giữa đồng cỏ lâu năm và cây trồng hàng năm. Trận lũ lụt vừa qua ảnh hưởng đến phía nam Santa Fe và phía bắc Buenos Aires đã làm dấy lên cuộc tranh luận về các yếu tố ngày càng tăng thường xuyên hơn chúng gây ra các hiện tượng hydric.
ĐọC Thêm