Thể LoạI Túi

Rất nhiều Polyamide, vui ít!
Túi

Rất nhiều Polyamide, vui ít!

Được thành lập bởi bộ đôi nghệ thuật Modesto Lai và Alba Rubió, các buổi biểu diễn của họ có quy mô nhỏ và diễn ra giữa các chủ đề phong cách hiện đại của riêng họ và các sân khấu hài hước kết hợp các phần âm nhạc lại với nhau. một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm môi trường ... rác thải nhựa.

ĐọC Thêm

Túi

Rất nhiều Polyamide, vui ít!

Được thành lập bởi bộ đôi nghệ thuật Modesto Lai và Alba Rubió, các buổi biểu diễn của họ có quy mô nhỏ và diễn ra giữa các chủ đề phong cách hiện đại của riêng họ và các sân khấu hài hước kết hợp các phần âm nhạc lại với nhau. một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến ô nhiễm môi trường ... rác thải nhựa.
ĐọC Thêm