Thể LoạI Bayer

Trẻ em biến đổi gen
Bayer

Trẻ em biến đổi gen

"Những đứa trẻ bị biến đổi gen" là một bộ phim tài liệu do Juliette Igier và Stephanie Lebrun đạo diễn và được sản xuất bởi Babel Press cho Spicee. Hóa chất Monsanto có thể thay đổi vĩnh viễn gen của con bạn không? Những người trồng thuốc lá có thu nhập thấp phải đối mặt với tỷ lệ ung thư tăng vọt với những hậu quả tàn khốc hơn đối với con cái của họ: dị tật thể chất nghiêm trọng và thiểu năng trí tuệ.

ĐọC Thêm

Bayer

Trẻ em biến đổi gen

"Những đứa trẻ bị biến đổi gen" là một bộ phim tài liệu do Juliette Igier và Stephanie Lebrun đạo diễn và được sản xuất bởi Babel Press cho Spicee. Hóa chất Monsanto có thể thay đổi vĩnh viễn gen của con bạn không? Những người trồng thuốc lá có thu nhập thấp phải đối mặt với tỷ lệ ung thư tăng vọt với những hậu quả tàn khốc hơn đối với con cái của họ: dị tật thể chất nghiêm trọng và thiểu năng trí tuệ.
ĐọC Thêm