Thể LoạI Thiền

15 lý do tại sao phụ nữ nên tập yoga mỗi ngày
Thiền

15 lý do tại sao phụ nữ nên tập yoga mỗi ngày

Từ yoga bắt nguồn từ từ tiếng Phạn có nghĩa là yoke, "yuji". Đây là một hoạt động đã được thực hành từ thời cổ đại và được sử dụng như một cách để tập trung tinh thần và cơ thể. Bài tập này thường sử dụng thiền, các tư thế và các bài tập thở, khi kết hợp với nhau sẽ thúc đẩy sự thư giãn của cơ thể và tâm trí. , Trong khi giảm căng thẳng đáng kể!

ĐọC Thêm

Thiền

15 lý do tại sao phụ nữ nên tập yoga mỗi ngày

Từ yoga bắt nguồn từ từ tiếng Phạn có nghĩa là yoke, "yuji". Đây là một hoạt động đã được thực hành từ thời cổ đại và được sử dụng như một cách để tập trung tinh thần và cơ thể. Bài tập này thường sử dụng thiền, các tư thế và các bài tập thở, khi kết hợp với nhau sẽ thúc đẩy sự thư giãn của cơ thể và tâm trí. , Trong khi giảm căng thẳng đáng kể!
ĐọC Thêm