Thể LoạI KHAI THÁC MỎ

Không ai nói đến ngành công nghiệp khai thác lớn nhất và hủy diệt nhất
KHAI THÁC MỎ

Không ai nói đến ngành công nghiệp khai thác lớn nhất và hủy diệt nhất

Ngành công nghiệp khai thác lớn nhất thế giới, và có lẽ là ngành phá hoại nhất, chúng ta hiếm khi thấy trên các phương tiện truyền thông hoặc nói về nó. Khoảng 85% tất cả các vật chất được khai thác từ trái đất là một nguồn tài nguyên đơn giản và có sẵn rộng rãi: cát, đó là lý do tại sao, rất rẻ và sẵn có, nó được khai thác bởi tất cả mọi người, từ một gã với cái xẻng đến những cỗ máy trị giá hàng triệu đô la. .

ĐọC Thêm

KHAI THÁC MỎ

Không ai nói đến ngành công nghiệp khai thác lớn nhất và hủy diệt nhất

Ngành công nghiệp khai thác lớn nhất thế giới, và có lẽ là ngành phá hoại nhất, chúng ta hiếm khi thấy trên các phương tiện truyền thông hoặc nói về nó. Khoảng 85% tất cả các vật chất được khai thác từ trái đất là một nguồn tài nguyên đơn giản và có sẵn rộng rãi: cát, đó là lý do tại sao, rất rẻ và sẵn có, nó được khai thác bởi tất cả mọi người, từ một gã với cái xẻng đến những cỗ máy trị giá hàng triệu đô la. .
ĐọC Thêm