Thể LoạI Thị trấn ban đầu

Thị trấn ban đầu

"Người bản địa tự bảo vệ mình nhiều hơn các nhóm dân cư khác trước sự tàn phá của môi trường"

Các dân tộc bản địa bị đe dọa. Các kế hoạch “phát triển” của các quốc gia và công ty xung đột với các lãnh thổ nơi cộng đồng bản địa sinh sống và tình hình đã đạt được công lý. Sau phán quyết của tòa án Ecuador, cuộc đấu tranh của người dân bản địa Waorani đã có những ảnh hưởng lớn trên báo chí quốc tế.

ĐọC Thêm

Thị trấn ban đầu

"Người bản địa tự bảo vệ mình nhiều hơn các nhóm dân cư khác trước sự tàn phá của môi trường"

Các dân tộc bản địa bị đe dọa. Các kế hoạch “phát triển” của các quốc gia và công ty xung đột với các lãnh thổ nơi cộng đồng bản địa sinh sống và tình hình đã đạt được công lý. Sau phán quyết của tòa án Ecuador, cuộc đấu tranh của người dân bản địa Waorani đã có những ảnh hưởng lớn trên báo chí quốc tế.
ĐọC Thêm
Thị trấn ban đầu

Chúng tôi là hạt giống của ước mơ của ông bà chúng tôi

Một bà già đã từng nói với tôi rằng chúng ta đang đi trên cây, chúng ta mang theo cành cây, rễ cây và tất cả những người đến trước chúng ta đều là những ngôi sao trên bầu trời của chúng ta. Một bà lão từng nói với tôi rằng chúng ta đang đi trên cây, chúng ta mang theo cành cây, rễ cây và tất cả những ai họ đến trước chúng ta là những ngôi sao trên bầu trời của chúng ta.
ĐọC Thêm