Nhựa

Mối quan hệ độc hại của chúng ta với nhựa

Bộ phim tài liệu "The Green Beetle" tiết lộ các chất độc khác nhau truyền từ nhựa vào cơ thể chúng ta và liên quan đến dịch bệnh hiện nay. Nguy hại hơn thực tế Nhựa là một vật liệu tổng hợp làm từ dầu mỏ chứa vô số chất độc hại liên quan đến ung thư và rối loạn hệ thống nội tiết.
ĐọC Thêm