Thể LoạI Tái tạo

Điện mặt trời quy mô Terawatt
Tái tạo

Điện mặt trời quy mô Terawatt "sẽ định hình lại thị trường năng lượng toàn cầu"

Một bài báo mới trên tạp chí Science cho rằng năng lượng mặt trời quy mô terawatt có thể phá vỡ thị trường năng lượng toàn cầu và trở thành nguồn năng lượng quan trọng cho tương lai. Sản lượng điện mặt trời đạt 500 GW trên toàn cầu vào cuối năm 2018, chúng ta có thể tăng gấp đôi con số đó vào năm 2023, bước vào kỷ nguyên “năng lượng mặt trời quy mô terawatt” với tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân, theo một nhóm chuyên gia từ Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia, Viện Công nghệ California, MIT và 24 tổ chức hàng đầu khác.

ĐọC Thêm

Tái tạo

Điện mặt trời quy mô Terawatt "sẽ định hình lại thị trường năng lượng toàn cầu"

Một bài báo mới trên tạp chí Science cho rằng năng lượng mặt trời quy mô terawatt có thể phá vỡ thị trường năng lượng toàn cầu và trở thành nguồn năng lượng quan trọng cho tương lai. Sản lượng điện mặt trời đạt 500 GW trên toàn cầu vào cuối năm 2018, chúng ta có thể tăng gấp đôi con số đó vào năm 2023, bước vào kỷ nguyên “năng lượng mặt trời quy mô terawatt” với tốc độ tăng trưởng theo cấp số nhân, theo một nhóm chuyên gia từ Phòng thí nghiệm Năng lượng tái tạo Quốc gia, Viện Công nghệ California, MIT và 24 tổ chức hàng đầu khác.
ĐọC Thêm