Thể LoạI Chuyển gen

Muỗi biến đổi gen ngoài tầm kiểm soát
Chuyển gen

Muỗi biến đổi gen ngoài tầm kiểm soát

Sau hai năm thả muỗi chuyển gen ở Brazil, được cho là để chống lại sự lây truyền của bệnh sốt xuất huyết, những con côn trùng bị thao túng đã giao phối với người dân địa phương và phát đạt, trái ngược với những gì Oxitec đa quốc gia tuyên bố về việc bán chúng. Các con non đã được biến đổi thành một loài siêu muỗi, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường cao hơn so với những loài đã tồn tại trước thí nghiệm.

ĐọC Thêm

Chuyển gen

Muỗi biến đổi gen ngoài tầm kiểm soát

Sau hai năm thả muỗi chuyển gen ở Brazil, được cho là để chống lại sự lây truyền của bệnh sốt xuất huyết, những con côn trùng bị thao túng đã giao phối với người dân địa phương và phát đạt, trái ngược với những gì Oxitec đa quốc gia tuyên bố về việc bán chúng. Các con non đã được biến đổi thành một loài siêu muỗi, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và môi trường cao hơn so với những loài đã tồn tại trước thí nghiệm.
ĐọC Thêm